Behandeling

Hoe we te werk gaan en wat u allemaal kunt verwachten.

In het kort leggen we op deze pagina aan u uit hoe een behandeling bij ons in zijn werk gaat, wat u of uw kind kunt verwachten nadat u zichzelf of uw kind heeft aangemeld als nieuwe patiënt in onze praktijk.

Aanmelden

Voordat we de behandeling van u of uw kind kunnen starten vragen we om uzelf of uw kind eerst aan te melden. U kunt dit online op onze website doen of door te bellen naar de praktijk. Na de aanmelding nemen we contact met u op en plannen we een eerste consult.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult bekijkt de orthodontist of een orthodontische behandeling mogelijk is. Tevens brengen we tijdens het eerste consult de behoeftes van de patiënt in kaart. We stellen een diagnose en controleren de mondhygiëne. Deze bevindingen bespreken we vervolgens direct met u en/of uw kind en er is tijd voor u om vragen te stellen. Mocht u en/of uw kind in aanmerking komen voor een behandeling, zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden. Wij streven er naar om dit gelijktijdig met het eerste consult te doen. Indien dat niet mogelijk is zal de secretaresse een afspraak met u maken.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens het uitgebreid onderzoek maakt de assistente een digitale 3D scan van het gebit, digitale mondfoto’s en röntgenfoto’s. De afspraak duurt ongeveer 40 minuten. Aan de hand van de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld maakt de behandelend orthodontist het behandelplan op en maakt daarna een afspraak met u en/of uw kind om het te bespreken.

Bespreken behandelplan

U ontvangt een afspraak voor een behandelplan bespreking. Tijdens dit gesprek vertelt de orthodontist welke beugels u en/of uw kind gaat krijgen, de werking ervan en wat de geschatte behandeltijd is. U kunt uw vragen aan de orthodontist stellen. U krijgt van de secretaresse een tarievenoverzicht mee. Hierin staan de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Gaat u akkoord met deze kosten, dan verzoeken wij u het tarievenoverzicht te ondertekenen en retour te sturen. Vervolgens starten we met de actieve behandeling.

Actieve behandeling

Nu is het moment gekomen dat de behandeling echt gaat starten. De kans is groot dat u of uw kind gedurende de behandeling verschillende soorten beugels krijgt of dat er twee soorten beugels tegelijkertijd gedragen moeten worden. Zo kunt u of uw kind een vaste beugel én een buitenbeugel krijgen. De meest gangbare beugels zijn een slotjesbeugel, buitenboordbeugel, activator, spreidbeugel en lipbumper.

Retentie periode

De retentie periode is de periode nadat de actieve behandeling is beëindigd. Tijdens deze periode vinden er nacontroles plaats en plaatst de orthodontist eventueel retentie apparatuur die moet voorkomen dat er weer opnieuw scheefstand optreedt. De orthodontist bespreekt met u en/of uw kind welke apparatuur hier het beste bij past. Dit kan zijn een spalk achter de tanden of een losse beugel die in de nacht gedragen moet worden.

Nieuwe patient?

U kunt uzelf of uw kind online aanmelden!

Online aanmelden

Wat is de ideale leeftijd om met een beugel te beginnen?

Wat is de ideale leeftijd voor een kind met een onregelmatig gebit om met een beugel te beginnen?

Lees verder

De vergoedingen voor orthodontie in 2018.

Lees het hier